Annapurna Dhaulagiri – Khopra Ridge

IMG_5692

Annapurna Dhaulagiri – Khopra Ridge